Hiilijalanjälkitieto tukee ilmastoviisaita hankintoja

Uutinen 28.4.2022 klo 10.35
© Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki on merkittävä hankkija Suomessa. Vuosittain kaupunki hankkii ja investoi tavaroita ja palveluita noin 4 miljardilla eurolla. Viime aikoina hankintojen ilmastovaikutukset ja päästövähennyspotentiaali ovat nousseet osaksi julkisten toimijoiden ilmastopolitiikkaa. Hankintojen merkitystä ilmastotyössä korostaa muun muassa se, että suorat päästövähennykset esimerkiksi energiantuotannossa etenevät nopeasti, jolloin välillisten päästöjen osuus päästöjakaumassa kasvaa.

Tietoa laskentamenetelmien kehitystyöstä

Osana Helsingin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista Canemure-hankkeessa tehtiin selvitys hiilijalanjäljen soveltamisesta julkisissa hankinnoissa. Tarkoituksena on auttaa hankkijoita hahmottamaan hiilijalanjäljen laskennan rooli sekä sen tuomat mahdollisuudet ja haasteet hankinnan ilmastokriteerien asettamiselle. Selvitys tarkastelee hiilijalanjäljen laskennan taustaa, laskentamenetelmiä ja tulevaisuuden näkymiä kolmessa kategoriassa: 1) talonrakentamisessa, 2) infrarakentamisessa ja asfaltoinnissa sekä 3) elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa. Selvityksen päätelmiä voi kuitenkin yleisellä tasolla soveltaa myös muilla hankinnan sektoreilla.

Hiilijalanjälkiarviointi auttaa tekemään ilmastokestäviä valintoja

Selvityksen keskeisiä johtopäätöksiä on se, että pelkällä hiilijalanjäljen laskennalla ei edetä vielä kovin pitkälle tavoitteiden saavuttamisessa. Keskeistä onkin pohtia ilmastotavoitteita ja hahmottaa ilmastovaikutusten merkitys kussakin hankinnan kategoriassa erikseen, arvioida olemassa olevan laskentatiedon käyttökelpoisuus sekä pohtia, missä hankinnan vaiheessa mahdollista laskentaa tarvitaan. Hiilijalanjäljen arviointi ja ilmastotavoitteiden määrittely tulee olla kiinteä osa hankintojen johtamista sekä hankintojen vastuullisuuden kehittämistä laajemminkin.

Canemure-hankkeen opit jakoon

Canemure-hankkeesta ja selvityksestä saatuja oppeja kytketään osaksi koulutuksia, joita järjestetään kaupungin hankinta-asiantuntijoille toimialojen toiveiden mukaan. Hiilijalanjälkilaskennan kehitystä rakentamisessa ja ruokahankinnoissa seurataan aktiivisesti ja lisäksi ruokapalveluihin pyritään luomaan koko kaupungin yhteinen vastuullisuuden vähimmäiskriteeristö vuoden 2022 aikana.

Vinkkejä ilmastokestäviin ruokahankintoihin ja rakentamisen hankintoihin:

  • Seuraa hankinnan kohteen kehitystyötä ilmastovaikutusten arvioimiseksi
  • Harjoittele ja lisää ymmärrystä hiilijalanjälkilaskennan hyödyntämisestä
  • Hyödynnä hiilijalanjälkilaskennoista saatu vastaaviin hankkeisiin
  • Jaa ilmastoviisaat esimerkkisi.

Tutustu Canemure-hankkeen julkaisuihin ja hankintaesimerkkeihin Helsingin ilmastoteoissa ja alla olevasta linkistä:

Raportti (PDF): Hiilijalanjäljen soveltaminen julkisissa hankinnoissa – Selvitys laskentamenetelmien kehitystyöstä rakentamisessa ja ruokahankinnoissa

Uutinen Helsingin kaupungin sivuilla

Lisää aiheesta: 

Helsingin kaupunki: Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä


  • Tulosta sivu