Beyond Fossils jakoi Helsinki Energy Challenge -kisan voiton kolmen muun joukkueen kanssa: Helsingin lämmitysenergian tuotantoon kustannustehokkain ratkaisu säännöllisillä huutokaupoilla

Uutinen 16.3.2021 klo 13.57
Helsinki Energy Challenge -finalistit
Beyond Fossils -joukkueen jäsenet vasemmalta Åsa Hedman, Pasi Tainio, Tomi J. Lindroos, Karoliina
Auvinen, Aleksi Lumijärvi ja Hannu Savolainen

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn, Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Hanselin asiantuntijoista koostuva joukkue jakoi Helsinki Energy Challenge -kilpailun voiton kolmen muun joukkueen kanssa. Voittosumma on 200 000 euroa. Helsingin fossiilivapaaseen lämmöntuotantoon ratkaisuja hakevaan kilpailuun osallistui 252 tiimiä ja 1 528 asiantuntijaa ja innovaattoria eri puolilta maailmaa.

Beyond Fossils -joukkue ehdottaa, että Helsingin kaupunki järjestää vähintään 10 vuoden ajan säännöllisiä huutokauppoja kulloinkin kustannustehokkaimpien teknologia- ja palveluratkaisujen toteutuksen varmistamiseksi. Huutokauppaan voisivat osallistua kiinteistönomistajat, isot ja pienet energiayhtiöt, teknologiatoimittajat, energiapalvelujen tarjoajat ja vastaavat muut toimijat.

Beyond Fossils -joukkueen jäsenet ovat erityisasiantuntija Karoliina Auvinen ja tutkija Hannu Savolainen SYKEstä, tutkimuspäällikkö Åsa Hedman ja tutkija Tomi J. Lindroos VTT:ltä, kategoriapäällikkö Pasi Tainio Hanselista sekä ilmastorahoituksen asiantuntija Aleksi Lumijärvi. Joukkueessa yhdistyy vankka päästöjen vähentämiseen liittyvä energiajärjestelmä-, mallinnus-, politiikka-, teknologia-, energiamarkkina- sekä julkisen sektorin hankinta- ja rahoitusosaaminen.

Ratkaisu ottaa huomioon nopeasti muuttuvat energiamarkkinat ja -teknologiat

Joukkueen idean kehittelyssä lähtökohtina olivat energiamurroksessa olevat markkinat sekä nopeasti kehittyvät energiateknologiat ja -palvelut. Tavoitteena oli kehittää ratkaisu, jolla Helsinki voi vähentää lämmön elinkaaripäästöjä 80 prosentilla ja saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Esitetyn ratkaisun avulla Helsinki korvaa kivihiilen kokonaan ja lähes kaiken maakaasun.

Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteessa ei ryhdytty tarjoamaan tiettyä teknologiapakettia, vaikka kustannustehokkain paketti mallinnettiin osana työtä. Haasteeksi todettiin, että jo muutaman vuoden kuluttua markkinoiden ja teknologian kehittymisen myötä on erittäin todennäköistä, että kustannustehokkain paketti voi jo näyttää erilaiselta.

Tällä hetkellä edullisimmat vaihtoehdot ovat teollisia ja hajautettuja lämpöpumppuja, joilla energiaa voidaan ottaa talteen merestä, ilmasta, maasta ja muun muassa kiinteistöjen hukkalämmöstä. Lämpöpumppuratkaisut itsessään kehittyvät kuitenkin koko ajan sekä samalla geoterminen, aurinkoenergia- ja erilaiset energiatehokkuutta, uusiutuvia energialähteitä, kulutusjoustoa ja energian varastointia yhdistelevät hybridiratkaisut ovat kaupallistumassa.

Tämän johtuen joukkueen ehdotus on, että Helsingin kaupunki järjestää vähintään 10 vuoden ajan säännöllisiä huutokauppoja kulloinkin kustannustehokkaimpien teknologia- ja palveluratkaisujen toteutuksen varmistamiseksi.

Ehdotuksessa lämmöntuotanto hajautetaan ja ratkaisujen tarjoaminen joukkoistetaan kaikille

Huutokauppaan voisivat osallistua kiinteistönomistajat, isot ja pienet energiayhtiöt, teknologiatoimittajat, energiapalvelujen tarjoajat ja vastaavat muut toimijat. Huutokaupasta voidaan rajata polttamiseen perustuvat ratkaisut pois sekä kriteereillä voidaan varmistaa energian toimitusvarmuus ja tehon riittävyys.

Haasteena on, että Helsingin lämmöntarve on erittäin suuri ja suurin osa lämmöstä tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla. Samalla aikaa hiilen poistamiseen on enää yhdeksän vuotta ja hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen 14 vuotta. Näin ollen investointitahdin pitää olla erittäin ripeä ja ratkaisujen toteuttajia tarvitaan paljon. Huutokaupan avulla saadaan aktivoitua liikkeelle kustannustehokkaimmat keskitetyt ja hajautetut ratkaisut rinta rinnan.

Kaupunki ja Helen yhdistäisivät isojen ja pienten lämmöntuottajien verkostot toisiinsa

Jotta puhtaan energian investointeja voisi syntyä ripeässä tahdissa ja jotta huutokauppa voi toimia mahdollisimman kustannustehokkaasti, Helsingin kaupungin tulee yhteistyössä Helenin kanssa laatia toimijoille kartta, jolla osoitetaan laitoksille paikat ja myös alueet, joihin muun muassa eri syvyisiä lämpökaivoja saa porata.

Kartassa tulee myös osoittaa paikat, joilla pienet ja isot laitokset voidaan kytkeä kaukolämpö- ja sähköverkkoihin yhdistettynä selkeisiin kytkentäohjeisiin. Verkkoonkytkentä-, lupa- ja kaavoitustoiminnan tulee edesauttaa ratkaisujen toteuttamista, jotta investoinnit voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja nopeasti.

Huutokauppa mahdollistaa myös joustavuuden ja ketteryyden energiamurroksessa koko siirtymän ajalle.

Kaikki finalistit:

Lisätietoja Beyond Fossils -joukkueen ehdotuksesta

Ryhmän vetäjä, tutkimuspäällikkö Åsa Hedman, Teknologian tutkimuskeskus VTT, puh. 040 570 3798, sähköposti: asa.hedman@vtt.fi

Erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 029 525 1027, sähköposti: karoliina.auvinen@syke.fi


  • Tulosta sivu