Sju steg för att bygga en fungerande samarbetsmodell

Verksamhetsmodellen kan baseras på samarbete, nätverk eller partnerskap

Mål

Man definierar mål för kommunen och de inblandade företagen

 

Verksamhetsidé

Man definierar hur målen ska uppnås

 

Struktur

Man bestämmer hur samarbetet ska organiseras

 

Ansvar

Man bestämmer vem som ska ta ansvar för att initiera och underhålla verksamheten

 

Finansiering

Man löser hur verksamheten ska finansieras

 

Verktyg

Man ger företag information om tillgängliga verktyg och tjänster

 

Ikoni tietopohja  

Kunskapsbas

Man säkerställer adekvat och mångsidig expertis

 

 

Publicerad 26-01-2022 kl. 14.46, uppdaterad 10-01-2022 kl. 11.20

  • Skriv ut sidan