Delprojekt

© Pexels, Akil Mazumder

14 olika aktörer koordinerar och genomför 13 delprojekthelheter inom Canemure-projektet för att skapa konkreta resultat. Delprojekten fördelas på sex teman:

Intelligent, koldioxidsnål mobilitet

Byggnadernas energieffektivitet

Produktion av förnybar energi

Hållbar stadsplanering

Koldioxidsnål produktion och konsumtion

Koldioxidsnåla metoder för att vårda jordmånen inom jord- och skogsbruket

Publicerad 31-07-2020 kl. 10.10, uppdaterad 11-04-2023 kl. 11.09

  • Skriv ut sidan