Byggnadsindustrin: Maximering av betongkonstruktionernas koldioxidsänkor

Inom byggnadsproduktindustrins delprojekt CO2ncrete Solution undersöks hur kolet binder sig i byggnadsbeståndet, i praktiken i betongstrukturerna, under deras användning och återvinnig. Projektet CO2ncrete Solution reder ut:

  1. Hur mycket det finländska betongbyggnadsbeståndet binder koldioxid vid användningsskedet,
  2. hur mycket koldioxid kan förbindas i betongen med hjälp av återvinning samt
  3. med hurdana återvinningssätt kan man maximera mängden koldioxid som förbinds i betongen.

Dessutom riktas information till kommunerna och beslutsfattarna om betongens kolförbindning och om smarta sätt att främja återvinningen av betongen.

Det fenomen som orsakar bindningen av kol, karbonatiseringen av betong, har varit känt i redan årtionden men man har inte förstått att beakta det som en faktor som minskar koldioxiden i atmosfären. Fenomenet kan vara av betydelse för att bekämpa klimatförändringen eftersom alla befintliga betongkonstruktioner binder koldioxid så länge som den vidrör luften.

Vid tillverkningen av cement frigörs koldioxid från kalkstenen. Enligt de första undersökningarna i världen kan en stor del av koldioxiden förbindas tillbaka i betongen under strukturernas användningstid. Förbindningen fortsätter rent av mer betydelsefullt efter att livscykeln kommit till ända vid återvinningen. Vid återvinningen krossas betongen oftast då den reaktionsyta som koldioxiden reagerar med och därmed även hastigheten med vilken koldioxiden binds ökar mångfaldigt.

Bakom fenomenet står karbonatiseringen av betong där koldioxiden, som är en surare gas, strävar efter att reagera med de basiska beståndsdelarna i cementstenen så att kolet binds till en bestående del av cementstenens konstruktion.

Eftersom konstruktionernas miljöförhållanden och även betongkvaliteterna i Finland skiljer sig från de i resten av världen är det viktigt att utreda hur koldioxiden binder sig under finländska förhållanden.

Tidtabell

  • 2019–2024

Aktuellt

Mer information

  • verkställande direktör Jussi Mattila, Betoniteollisuus ry, fornamn.efternamn@rakennusteollisuus.fi, tfn +358 400 637 224
  • produktgruppchef Tiina Kaskiaro, Rakennustuoteteollisuus ry, fornamn.efternamn@rakennuseollisuus.fi, tfn +358 50 466 0297
  • projektchef Tommi Kekkonen, fornamn.efternamn@rakennuseollisuus.fi, tfn +358 50 350 8820
Publicerad 03-09-2020 kl. 9.27, uppdaterad 03-08-2022 kl. 17.42

  • Skriv ut sidan