Lappeenranta: Uuden tekniikan lämpövarasto kaukolämpöverkkoon

Hankkeessa asennetaan innovatiivinen, uutta tekniikka käyttävä lämpöakku Mustolan alueen kaukolämpöverkkoon. Mustolan alueella on käytössä erillinen kaukolämpöverkko, jossa lämpö tuotetaan vielä tällä hetkellä lämpölaitoksella maakaasulla ja polttoöljyllä.

Tavoitteena on vähentää päästöjä lämmöntuotannossa uudella lämpövarastotekniikalla. Lämpövarastoa ladataan edullisella ja vähäpäästöisellä sähköllä ja lämpö varastoidaan faasimuunnosmateriaaliin. Akusta puretaan lämpöä kaukolämpöverkostoon sähkön hinnan ja päästökestoimen ollessa korkea, mikä vähentää maakaasun ja polttoöljyn käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

Lisähyötynä energiavarastoa voidaan käyttää myös sähköverkon taajuussäätöön, kysyntäjoustoon ja tasesähkömarkkinoilla. Energiavarasto lisää näin myös mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan, vaihtelevan sähköntuotannon osuutta sähköverkossa.

Säästöjä ja päästövähennyksiä lämpövaraston avulla

Lämpöakun käyttöönotto pienentää Mustolan kaukolämpöverkon CO2-päästöjä 700-900 tonnia CO2/vuosi. Lisäksi ratkaisun odotetaan alentavan lämmön tuotannon kustannuksia verrattuna aiempaan ratkaisuun. Myös huoltokustannukset ovat alemmat kuin lämpökattilalla.

Aikataulu

Lämpövarasto hankitaan ja asennetaan vuoden 2019 aikana. Lämpövarasto otetaan käyttöön loppuvuodesta 2019 ja sen toimintaa testataan ja tutkitaan vuosien 2019-2024 välisenä aikana.

Lisätietoja

ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, puh. 0400 815 284

ilmastokoordinaattori Petri Kero, puh. 040 6530 508

Lappeenrannan kaupunki, etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Julkaistu 19.2.2019 klo 13.03, päivitetty 8.5.2019 klo 10.40