Energiasiirtymän raaka-aineet

Raaka-aineiden saatavuuden varmistaminen on tärkeä osa energiasiirtymän onnistumista, sillä siirtymä öljypohjaisista polttoaineista uusiutuvan energian teknologioihin vaatii huomattavasti suurempaa mineraalien hyödyntämistä.

Kansainvälinen energiajärjestö (IEA) ja Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) ovat arvioineet, että energiasiirtymään tarvittavien mineraalien kysyntä tulee kasvamaan merkittävästi tulevina vuosikymmeninä, jolloin myös raaka-aineiden tuotannon tarve tulee merkittävästi lisääntymään. Kierrätysmateriaalit eivät kokonaan pysty täyttämään tätä tarvetta.  

Energiasiirtymässä tarvittavien raaka-aineiden tuotannon odotetaan kasvavan myös EU:n alueella, sillä Unioni on tällä hetkellä hyvin riippuvainen tuontiraaka-aineista ja -komponenteista. EU-alueen täytyy myös reagoida muuttuneessa kilpailutilanteessa oman teollisuutensa toimintakyvyn ja markkina-aseman säilyttämiseksi, koska energiasiirtymän aiheuttama raaka-ainekilpailu on globaali haaste.

EU:ssa onkin reagoitu tilanteeseen kriittisten raaka-aineiden säädöksellä (CRMA), jolla pyritään vauhdittamaan sekä kallioperän että kaivannaisjätealueiden raaka-aineiden hyödyntämistä, jalostamista ja kierrättämistä Unionin alueella. 

Suomesta löytyy energiasiirtymän kannalta merkittäviä mineraaliesiintymiä

Suomessa on EU:n kannalta merkittäviä mineraaliesiintymiä useissa energiasiirtymän kannalta olennaisissa raaka-aineissa. Lisäksi Suomessa on useita vanhoja kaivannaisjätealueita, joiden raaka-ainepotentiaali on vielä selvittämättä. Energiasiirtymä tuokin siten uusia mahdollisuuksia Suomessa toimiville yrityksille täällä sijaitsevien raaka-ainevarojen hyödyntämiseen.

Haasteita syntyy erilaisten kulutukseen, maankäyttöön, omistajuuteen ja ympäristön suojeluun liittyvien intressien yhteensovittamisessa, joihin sekä yritysten että valtion on omalta osaltaan vastattava.  

Suomen valtion kannalta haasteena on samanaikaisesti reagoida sekä raaka-aineita koskevan säädöksen (CRMA) kansallisiin velvoitteisiin että varmistaa lainsäädännöllisesti kaivostoiminnan kestävät toimintatavat ja riittävä verohyöty valtiolle ja kunnille. 

Osana REPower-CEST -projektia GTK tutkii energiasiirtymän kannalta kriittisten, mineraalipohjaisten raaka-aineiden saatavuutta Suomessa. Lisäksi tutkimme Suomen kaivossektorin ja kriittisten raaka-aineiden arvoketjujen mahdollisuuksia, pullonkauloja ja esteitä energiasiirtymässä. Projektissa tehtävä työ tukee EU:n kriittisten raaka-aineiden lakialoitteen (CRMA) kansallisten velvoitteiden edistämistä kallioperän ja kaivannaisjätealueiden raaka-aineiden sekä tietokantakehityksen osalta.  

Tämän sivun sisällöstä vastaa Geologian tutkimuskeskus GTK osana REPower-CEST -projektia.

Tietolähteet ja julkaisut 

NextGenerationEU-logo
Julkaistu 23.5.2024 klo 7.54, päivitetty 23.5.2024 klo 8.43
  • Tulosta sivu