EU-hanke maatalouden, raskaan liikenteen ja pk-teollisuuden päästöjen vähentämiseksi (ACE LIFE)

Suomen ympäristökeskus SYKE on valmistellut rahoitushakemuksen EU Life -ohjelmaan yhteistyössä ympäristöministeriön kanssa. EU Life SIP (Strategic Integrated Projects) -haku on kaksivaiheinen. ACE LIFE (Accelerating Climate Efforts and low-carbon investments in Finland) -hankkeen ensimmäinen, konseptia ja konsortiota esittelevä aiehakemus toimitettiin komissiolle syyskuussa 2022. Komissio on hyväksynyt hankkeen toiselle kierrokselle ja kattava hankehakemus laaditaan 30.3.2023 mennessä.

Hankkeen päämääränä on Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteuttaminen kohdennetuilla päästövähennystoimilla. Painopiste on niillä taakanjakosektorin osa-alueilla, joilla päästöjen ei arvioida vähentyvän nykytoimilla riittävästi tavoitteisiin nähden.  

Hankkeessa tavoitellaan dieselin, öljyn ja maakaasun käytön päästöjen vähentämistä raskaissa ajoneuvoissa ja teollisuuden korkean lämpötilan prosesseissa sekä maatalouden päästöjen vähentämistä erityisesti turvemailla. Hankkeessa kehitetään kosteikkoviljelyn, kasviproteiinien ja biokaasun arvoketjuja. Raskaan liikenteen kuljetuksissa ja työkoneissa edistetään energiatehokkuustoimia sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien, kuten sähkön, biokaasun ja puhtaiden synteettisten polttoaineiden jakelua ja käyttöä. Lisäksi vauhditetaan elintarviketeollisuuden ja muun pk-teollisuuden tuotantoprosessien älykästä sähköistämistä.  

Päästövähennysten skaalaamiseksi hankkeessa kehitetään ilmastoinvestointien ja -innovaatioiden rahoitusprosesseja ja -kriteereitä ja mobilisoidaan lisärahoitusta KAISUn toteuttamiseksi. Lisäksi keskiössä politiikkatoimien arviointi, kehittäminen ja edistäminen. Päästövähennystoimia edistetään myös koulutuksen ja viestinnän keinoin. 

Mikäli ACE LIFE -hanke saa EU-rahoituksen, se toteutetaan 20 miljoonan euron kokonaisbudjetilla vuosina 2024–2030. 

Hankkeen koordinaattorina toimii SYKE. Hankkeen työpakettien vetämisestä vastaavat: 

Luonnonvarakeskus LUKE, tutkimusprofessori Kristiina Lång: kosteikkoviljelyn arvoketjun kehittäminen, johtava tutkija Anne Pihlanto: kasviproteiinien arvoketjun kehittäminen sekä johtava tutkija Saija Rasi: biokaasun tuotannon, jakelun ja käytön edistäminen 

Itä-Suomen yliopisto, metsäteknologian professori (erityisesti metsätalouden ja logistiikan digitalisaatio) Kalle Kärhä: raskaiden kuljetusten ja työkoneiden päästöjen vähentäminen 

Traficom, johtava asiantuntija Aki Tilli: raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen, sähkölataus ja biokaasun jakelu 

SYKE, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen: elintarviketeollisuuden päästöjen vähentäminen, erikoistutkija Jani Lukkarinen: politiikkatoimien kehittäminen, Aino Laine ja Hannele Ahponen: viestintä ja vaikuttaminen

Ympäristöministeriö, erityisasiantuntija Matti Sahla: Ilmastorahoitus ja investointien vauhdittaminen 

Aiehakemuksessa mukana olevat rahoitettavat kumppanit ja organisaatioiden yhteyshenkilöt: 

Ahola Transport, kehitysjohtaja Mika Sorvisto  

Kiteen Mato & Multa, osakas Aimo Turunen  

Linkosuo, leipomonjohtaja Jarmo Talasrinne 

LUT-yliopisto, energiatehokkuuden professori Jero Ahola 

Metsä Group, kehityspäällikkö Janne Soimasuo  

Metsähallitus, kehityspäällikkö Jouni Karjalainen  

Metsäteho, toimitusjohtaja Heikki Pajuoja 

Pirkanmaan ELY-keskus, erityisasiantuntija Soili Ingelin 

Plugit, toimitusjohtaja Tommi Saarela  

Pohjaset, liiketoiminnan kehitysjohtaja Kari Poikela

Raisio, operatiivinen johtaja Virpi Aaltonen 

Stora Enso, puunhankinnan operaatiojohtaja Lauri Kuusisto 

Toijala Works, engineering manager Riku Lehtinen 

Tuoretie, toimitusjohtaja Kari Annola  

UPM Metsä, metsätalous- ja maankäyttöpäällikkö Janne Uuttera

Aiehakemuksessa hankkeeseen sitoutuneita yhteistyökumppaneita (associated partners):

ABB, Bioenergia ry, Elintarviketeollisuus ETL ry, Elstor Oy, Energiateollisuus ry, Famifarm Oy, Ilmastorahasto, Leipuriliitto, Maa- ja Kotitalousnaiset, Maa- ja metsätalousministeriö, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry, MTK Häme, MTK Varsinais-Suomi, Naantalin Energia Oy, nolla-E, Scania, St1 Nordic Oy, TAH-säätiö, Teknologiateollisuus ry, Vaasan yliopisto, Valio, Volvo ja VR Group.       

Mikäli hakemus hyväksytään toiselle valmistelukierrokselle, hankkeeseen voi vielä liittyä mukaan yhteistyökumppaniksi (associated partner) tammi-maaliskuussa 2023. Yhteistyökumppanit eivät saa EU-rahoitusta, mutta tulevat mukaan yhteistyöverkostoon ja -foorumiin edistämään toimia päästövähennysten edistämiseksi hankkeen painopistealueilla. Jos yhteistyökumppanuus ja verkostoon liittyminen kiinnostaa, ota yhteyttä hankkeen valmistelijoihin! 

Lisätietoja

AceLIFE esittely (pdf)

Hankkeen valmistelijat SYKE:ssä:

  • erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, puh. +358 295 251 235, karoliina.auvinen@syke.fi 
  • erikoistutkija Jani Lukkarinen, puh. +358 295 251 893, jani.lukkarinen@syke.fi
  • viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. +358 295 252 138, aino.laine@syke.fi
  • EU-projektisuunnitelija Maria Koski, puh. +358 295 251 310, maria.h.koski@syke.fi
  • projektiassistentti Jan Burman, puh. +358 295 252 306, jan.burman@syke.fi

Yhteyshenkilö Ympäristöministeriössä:

  • erityisasiantuntija Matti Sahla, puh. +358504406579, matti.sahla@gov.fi 
Julkaistu 19.1.2023 klo 10.17, päivitetty 19.1.2023 klo 14.56
  • Tulosta sivu