Usein kysytyt kysymykset

Miksi tietokanta on tehty?

Suomessa on aiemmin julkaistu kansallinen rakentamisen päästötietokanta, joka mahdollistaa rakennusten hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennan. Näitä laskelmia tarvitaan, kun rakennusten vähähiilisyyttä aletaan ohjata lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä.

Infrarakentamisen päästöistä vastaavia avoimesti saatavilla olevia tietoja ei ole ollut saatavilla. Nyt julkaistun infrarakentamisen päästötietokannan avulla voidaan myös infrarakentamisen ilmastovaikutuksia laskea avoimesti ja vertailukelpoisesti.

Mitä tietokanta sisältää?

 • Tietokannasta selviää muun muassa
 • rakennusmateriaalien ja -tuotteiden päästötietoja
 • kuljetuksen päästötietoja
 • työmaatoimintojen päästötietoja

Tietokanta sisältää ainoastaan yleisiä ja tyypillisiä suomalaista infrarakentamista kuvaavia tietoja. Se ei sisällä yksittäisten tuotteiden tai yritysten tietoja.

Kenelle se on tehty? Kuka sitä käyttää?

 • Suunnittelijat
 • Tilaajat
 • Rakentamisen ympäristökonsultit
 • Tutkijat
 • Kustannuslaskijat
 • Tuotevalmistajat
 • Hankejohto

Kuka sen on tehnyt?

Tietokannan on tehnyt Suomen ympäristökeskus (Syke) tiiviissä yhteistyössä infrarakentamisen asiantuntijoiden kanssa. Toimeksiantaja on Väylävirasto.

Maksaako käyttö?

Ei maksa. Tietokannan käyttö käyttöliittymän kautta sekä tiedon käyttö tarjottavien rajapintojen kautta on ilmaista.

Miten tietokanta on tehty ja mihin sen tiedot perustuvat?

Tietokannan tiedot on laadittu yhteistyössä ympäristöasiantuntijoiden ja infrarakentamisen ammattilaisten kanssa. Tietokannan tekemiseen on osallistunut laaja asiantuntijajoukko.

Tietokanta perustuu olemassa olevaan julkiseen tietoon ja se on koottu eri lähteistä, kuten ympäristöselosteista, avoimista tietokannoista, tilastoista ja tutkimuksista. Näiden pohjalta on tehty vertailua, valintaa ja laskentaa.

Mihin tietokannan tietoja käytetään? Tuoko tietokanta uusia velvoitteita?

Tietokanta ei tuo mukanaan uusia velvoitteita. Se kuitenkin mahdollistaa vertailukelpoisen ilmastovaikutusten arvioinnin väylähankkeissa. Lisäksi tietokanta tarjoaa tietoa tutkimuksen ja tuotekehityksen tarpeisiin.

Löytyykö tietokannasta kaikki Suomessa käytössä olevat rakennustuotteet?

Tietokanta sisältää tärkeimmät rakennustuotteet, muttei kata jokaista mahdollista tuotetta. Tietokannassa on pyritty kattamaan laskennan kannalta tärkeimmät geneeriset materiaalit, tuotteet, kuljetukset ja työmaatoiminnot. Tietokannan kattavuutta kehitetään tulevaisuudessa tarpeiden mukaan.

Miten saan tuotteeni mukaan tietokantaan?

Tietokantaan ei tallenneta yksittäisten tuotteiden tietoja. Tietokanta sisältää vain yleisluontoisia eli geneerisiä tuotetietoja. Tietokanta ei sisällä yksittäisten tuotteiden ympäristöselosteita.

Pitääkö minun toimittaa tuotteestani tiedot johonkin?

Tietokantaan ei tallenneta yksittäisten tuotteiden tietoja. Tietokanta pitää sisällään vain yleisluontoisia eli geneerisiä tietoja tuotteista ja rakentamisen prosesseista.

Miten usein tietokannan tietoja päivitetään?

Vähintään kerran vuodessa saadun palautteen perusteella.

Mikä on tietokannan jatkokehityksen aikataulu?

Tietokannan sisällöstä ja toteutuksesta kerätään jatkuvaa palautetta. Saadun palautteen perusteella palvelua ja tietosisältöä ylläpidetään ja kehitetään.

Miten tietokantaa kehitetään jatkossa? Miten pääsee mukaan vaikuttamaan?

Palautetta kerätään jatkuvasti. Kohdennetun palautteen keräämisen lisäksi järjestetään tarvittaessa keskustelutilaisuuksia.

Julkaistu 8.12.2022 klo 14.47, päivitetty 11.4.2023 klo 10.53

 • Tulosta sivu