EU-hanke maatalouden, raskaan liikenteen ja pk-teollisuuden päästöjen vähentämiseksi (ACE LIFE)

Suomen ympäristökeskus (Syke) on valmistellut rahoitushakemuksen EU LIFE -ohjelmaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja laajan konsortion kanssa. ACE Life (Accelerating Climate Efforts and low-carbon investments in Finland) -hankkeen  aiehakemus toimitettiin komissiolle syyskuussa 2022 ja kattava hankehakemus maaliskuussa 2023. Hankkeen läpimeno EU:n arvioinnissa ratkeaa kesällä 2023. Mikäli ACE LIFE -hanke saa EU-rahoituksen, se toteutetaan 20 miljoonan euron kokonaisbudjetilla vuosina 2024–2030. 

Hankkeen päämääränä on Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) toteuttaminen kohdennetuilla päästövähennystoimilla. Painopiste on niillä taakanjakosektorin osa-alueilla, joilla päästöjen ei arvioida vähentyvän nykytoimilla riittävästi tavoitteisiin nähden. 

Hankkeessa tavoitellaan öljyn, maakaasun, karjatalouden ja turvemaiden päästöjen vähentämistä. Hankkeessa kehitetään kosteikkoviljelyn, kasviproteiinien ja biokaasun arvoketjuja. Raskaan liikenteen kuljetuksissa ja työkoneissa edistetään energiatehokkuustoimia sekä vaihtoehtoisten käyttövoimien, kuten sähkön, biokaasun ja puhtaiden synteettisten polttoaineiden jakelua ja käyttöä. Lisäksi vauhditetaan pk-teollisuudessa öljyyn ja maakaasuun nojaavien tuotantoprosessien älykästä sähköistämistä. 

Päästövähennysten skaalaamiseksi hankkeen keskiössä on politiikkatoimien arviointi, kehittäminen ja edistäminen. Lisäksi hankkeessa kehitetään ilmastoinvestointien ja -innovaatioiden rahoitusprosesseja ja kriteereitä. Päästövähennystoimia edistetään myös koulutuksen ja viestinnän keinoin.

Hankkeen koordinaattorina toimii Syke. Hankkeen työpakettien vetämisestä vastaavat: 

Luonnonvarakeskus (Luke), tutkimusprofessori Kristiina Lång: kosteikkoviljelyn arvoketjun kehittäminen, johtava tutkija Anne Pihlanto: kasviproteiinien arvoketjun kehittäminen sekä johtava tutkija Saija Rasi: biokaasun tuotannon, jakelun ja käytön edistäminen 

Traficom, johtava asiantuntija Aki Tilli: raskaan liikenteen päästöjen vähentäminen jakeluinfrastruktuuria ja palveluekosysteemiä kehittämällä

Itä-Suomen yliopisto, metsäteknologian professori (erityisesti metsätalouden ja logistiikan digitalisaatio) Kalle Kärhä: raskaiden kuljetusten ja työkoneiden päästöjen vähentäminen metsä- ja elintarviketeollisuudessa

Syke, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen: pk-teollisuuden päästöjen vähentäminen, erikoistutkija Jani Lukkarinen: politiikkatoimien kehittäminen, Aino Laine ja Hannele Ahponen: viestintä ja vaikuttaminen

Ympäristöministeriö, erityisasiantuntija Matti Sahla: Ilmastorahoitus ja investointien vauhdittaminen

Hakemuksessa mukana olevat rahoitettavat partnerit ja niiden edustajat:

Ahola Transport, kehitysjohtaja Mika Sorvisto  

Kiteen Mato & Multa, osakas Aimo Turunen  

Linkosuo, leipomonjohtaja Jarmo Talasrinne 

LUT-yliopisto, energiatehokkuuden professori Jero Ahola 

Metsä Group, kehityspäällikkö Janne Soimasuo  

Metsähallitus, kehityspäällikkö Jouni Karjalainen  

Metsäteho, tutkimusjohtaja Jukka Malinen

Pirkanmaan ELY-keskus, erityisasiantuntija Soili Ingelin 

Plugit, strategiajohtaja Panu Wilska 

Pohjaset, liiketoiminnan kehitysjohtaja Kari Poikela

Stora Enso, puunhankinnan operaatiojohtaja Lauri Kuusisto 

Tiina ja Antti Herlinin säätiö, ympäristöhankkeiden johtaja Harri Lammi

Toijala Works, engineering manager Riku Lehtinen 

Tuoretie, toimitusjohtaja Kari Annola  

UPM Metsä, metsätalous- ja maankäyttöpäällikkö Janne Uuttera

WWF Suomi,  hankeneuvonantaja Katja Lähdesmäki-Josefsson

Haluatko mukaan partneriksi?

Hankkeen konsortiossa on vielä tilaa yhdelle rahoitettavalle partnerille pk-teollisuuden työpaketissa. Mikäli yrityksesi haluaa päästä fossiilisista polttoaineista eroon tuotantoprosessissaan eikä kuulu päästökaupan piiriin, niin ota yhteyttä hankevalmistelun vetäjään Karoliina  Auviseen (ks yhteystiedot alla). Mikäli ACE Life-hanke hyväksytään EU:ssa kesällä 2023, partneriyritys voi saada hankkeesta 50% tukea korvausinvestoinnin tekemiseksi, sekä investoinnista saatujen hyvien oppien levittämiseksi ja viestimiseksi pk-sektorille yhteistyössä konsortion kanssa.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppanit (associated partners) eivät saa EU-rahoitusta, mutta ovat mukana yhteistyöverkostossa edistämässä toimia päästövähennysten edistämiseksi hankkeen painopistealueilla. Yhteistyökumppanit:

ABB

Bioenergia ry

Elintarviketeollisuus ETL ry

Elstor Oy

Energiateollisuus ry

Famifarm Oy

Helen Oy

Ilmastorahasto

Koneyrittäjät ry

Liikenne- ja viestintäministeriö

Leipuriliitto

Maa- ja Kotitalousnaiset ry, 

Maa- ja metsätalousministeriö

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

MTK Häme

MTK Varsinais-Suomi

Naantalin Energia Oy

nolla-E

Phoenix Contact Oy

Ponsse Oy

Scania

St1 Nordic Oy

Teknologiateollisuus ry

Vaasan yliopisto

Valio

Volvo 

VR Transpoint    

Lisätietoja hankkeesta

ACE Life -hankevalmistelun vetäjä, erityisasiantuntija Karoliina Auvinen, Syke, puh. +358 295 251 235, karoliina.auvinen@syke.fi 

EU-projektisuunnittelija Maria Koski, Syke, puh. +358 295 251 310, maria.h.koski@syke.fi

erikoistutkija Jani Lukkarinen, Syke, puh. +358 295 251 893, jani.lukkarinen@syke.fi

erityisasiantuntija Matti Sahla, Ympäristöministeriö, puh. +358 50 440 6579, matti.sahla@gov.fi 

 

Julkaistu 19.1.2023 klo 10.17, päivitetty 6.4.2023 klo 14.36
  • Tulosta sivu