Harjavalta mukaan Hinku-verkostoon

Uutinen 15.7.2019 klo 16.05
Revontulia Harjavallan yllä.
© Tero Heinonen

Harjavalta on pieni puutarhamainen teollisuuskaupunki Satakunnan maakunnassa. Kaupungin läpi virtaa voimakas Kokemäenjoki, joka on Suomen neljänneksi suurin vesistö. Yksi Harjavallan valttikorteista on kaunis luonto, josta voikin nauttia erityisesti Kokemäenjoen rannoilla. Noin 7200 asukkaan teollisuuskaupunki on tehnyt merkittäviä parannuksia ilmanlaadun hyväksi. Ilmastotyön jatkamiseksi Harjavalta on liittynyt mukaan Hinku-verkostoon.

Vastuullisesti kohti tulevaa

Harjavalta täyttää kuluvan vuoden aikana 150 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi haluttiin aidosti osoittaa vastuullisuutta tulevasta, sillä huoli ilmaston lämpenemisestä on todellinen. Kunnan juhlavaltuusto kokoontui 10. kesäkuuta ja uuden päiväkodin rakentamisen lisäksi, valtuustossa päätettiin liittyä mukaan Hinku-verkostoon.

”Vaikka tietoisuus ympäristön tilasta on laajentunut ja useita onnistuneita toimenpiteitä on tehty, ei meillä olla varaa jättää toteuttamatta yhtäkään toimenpidettä, jolla ilmaston lämpenemistä hillitään”, sanoo kaupunginjohtaja Hannu Kuusela.

Kuuselan mielestä muiden valtioiden tai toimijoiden laiminlyönneillä ei voi perustella omaa toimintaa tai välinpitämättömyyttä. Kyseessä on seuraavien sukupolvien oikeudet hyvään elämään.

Lopullinen sysäys mukaan liittymiseen tuli lähikuntien ja -toimijoiden kannustuksesta. Ilmastoviisas Satakunta- ja CANEMURE –hankkeet ovat innostaneet alueen kuntia ja SAMK:a edistämään hiilineutraaliutta Satakunnassa. Muiden innostus kannusti myös Harjavallan mukaan hiilineutraaliuden tavoittelemiseen. Monivuotisen yhteistyön kautta Harjavallassa saadaan arvokasta lisäpanosta käytännön toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Harjavallalla on jo edetty hiilineutraaliuden edistämisessä

Harjavallan teollisuus investoi jatkuvasti hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kaupungin kaukolämmöstä tuotetaan noin 90 % teollisuuden hukkalämmöstä ja viime vuonna kaukolämpöä tuotettiin muutaman kuukauden ajan pelkästään uusiutuvilla luonnonvaroilla. Akkuteollisuuden arvoketjun sijoittuminen nykyisen suurteollisuuden kylkeen tähtää polttomoottoriautoilun aiheuttamien päästöjen vähentämiseen. Tulevaisuuden liiketoimintaa on akkumateriaalien kierrättäminen, jonka mahdollistamisessa Harjavalta haluaa olla mukana.

”Menneiden vuosien teollisuuden päästöjen tahraaman maineen haluamme jättää taakse, koska tutkitusti ilmanlaatu on parantunut”, Kuusela kertoo.

Ilmanlaatua ja esimerkiksi kirjosieppojen elämää seurataan ja tutkitaan Harjavallassa säännöllisesti. Myös rakentamisen vaikutukset halutaan huomioida.

”Tulevan uuden päiväkodin hirsirakenteinen runko sitoo hiiltä ja lämmitys toteutetaan maalämmöllä”, sanoo Kuusela.

Ketterä Harjavalta tavoittelee vastuullista liiketoimintaa

Pienenä ja ketteränä kaupunkina Harjavalta on valmis kehittämään omaa toimintaansa ja toteuttamaan muualla hyväksi havaittuja toimenpiteitä hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Vahvan julkisen kannan toivotaan tuovan merkittävää vaikutusta myös kaikkeen tekemiseen.

”Tästä tahdosta tulee itseään toteuttava ennuste”, sanoo Kuusela.

Kun kaupungin kaikilla toimialoilla sitoudutaan kestävään toimintaan, houkuttelee se parhaimmillaan myös alueen elinkeinoelämää mukaan talkoisiin. Ympäristötietoisuus ja -vastuu ovat brändi, jonka kautta on mahdollista luoda myös kannattavaa liiketoimintaa ja edistää alueen elinvoimaa.

Hinku-työn toivotaan edistävän kaupungin houkuttelevuutta akkumateriaalien tuotannon ja kierrätyksen sijaintipaikkana. Kuten Harjavaltakin, nämä tuotannonalat pyrkivät samaan tavoitteeseen, eli hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja ilmastonmuutoksen estämiseen.

Hinku-foorumi on keväällä 2013 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-foorumi jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnän parhaista käytännöistä, tukee kuntien ilmastotyötä sekä luo kysyntää ilmastoystävällisille tuotteille ja palveluille. Hinku-foorumia vetää Suomen ympäristökeskus SYKE.

 

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Kaupunginjohtaja Hannu Kuusela, Harjavallan kaupunki, puh. 044 432 5201, etunimi.sukunimi@harjavalta.fi

HINKU-verkoston valtakunnallinen vetäjä, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus SYKE puh. 029 525 1629, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi