Yhteistyöllä kohti hiilineutraalia Varsinais-Suomea

Uutinen 2.8.2019 klo 14.54
Moottoritie
© Kuva: Antti Vaalikivi / Varsinais-Suomen liitto

Kansallisten ilmastotavoitteiden toteutumiseen tarvitaan kaikkia Suomen maakuntia. Myös Varsinais-Suomi on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta. Kunnilla on päästöjen vähentämisessä erilaisia mahdollisuuksia ja haasteita, minkä vuoksi ratkaisuja etsitään yhteistyössä maakunnan kuntien ja eri toimijoiden kanssa.

Varsinais-Suomessa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE) -hankkeen projektiryhmän muodostavat ELY-keskus, Valonia ja Varsinais-Suomen liitto.

Sidosryhmät mukaan ilmastotyöhön

Canemure-hankkeen puitteissa Varsinais-Suomeen on koottu yhteistyöryhmä ohjaamaan ja edistämään päästövähennyksiin tähtääviä toimia. Useita sidosryhmiä on saatu mukaan ja yhteistyöryhmä on kokoontunut tänä keväänä kaksi kertaa. Tapaamisten tuloksena ryhmä on muodostanut yhteisen käsityksen ja tahtotilan työn etenemisestä. Jatkossa Varsinais-Suomen maakunnan yhteistyöryhmän perustama uusi ilmastovastuujaosto toimii myös Canemure-hankkeen ohjaavana yhteistyöryhmänä.

Nykytilanteen kartoituksesta kohti maakunnallista tiekarttaa

Kevään aikana hankkeessa on kerätty lähtötietoja sekä tehdyistä ja suunnitelluista päästövähennystoimenpiteistä että alueiden ilmastostrategioista ja -ohjelmista. Valonia on kerännyt tietoa konkreettisista toimenpiteistä, joiden avulla Varsinais-Suomen kunnissa aiotaan vähentää päästöjä nyt ja tulevina vuosina.

Ajantasaisen tiedon avulla hankkeessa voidaan kartoittaa, mihin kuntien on nykyisillä toimilla mahdollista päästä päästövähennyksissään. Tietoja käytetään muun muassa maakunnallisessa tiekarttatyössä, jonka avulla suunnitellaan ja edistetään tehokkaita konkreettisia toimenpiteitä Varsinais-Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.
 

Lisää aiheesta: